Služby podepřené znalostmi a zkušenostmi

Luděk LisseNabídka kvalitních právnických služeb

Vzdělání a životní zkušenosti přispívají jednoznačně k lepším schopnostem se rozhodovat, kvalitně věci posuzovat a profesionálně přistupovat k různým problémům. Luděk Lissse se specializuje na obchodní a insolvenční právo a zejména na právo rozhodčího řízení. Má za sebou kvalitní vzdělání, které si rozšiřoval i po studiu na Právnické fakultě UK v Praze různými typy studijních pobytů v zahraničí i postgraduálním studiem. Také dosavadní praxe svědčí o činorodosti a aktivním přístupu ke svému oboru. Svědčí o tom i bohatá publikační činnost. Kromě jiného se od roku 2006 věnuje samostatné advokacii. Společnost LISSE LEGAL nabízí a poskytuje naprosto kvalitní služby zaštítěné právě jeho jménem.

  • 1st Čvc, 2020